Церусит – вторичен минерал на оловото. На минералолозите са известни повече от стотици минерали на този тежък метал. Главният от тях е галенита. Под действието на въздуха и водата на повърхността на земята галенита започва да церусит зодии, церусит свойства, церусит лечебни свойства, церусит значение, бижута церусит, церусит находища, церусит камък, церусит астрологиясе разлага. В резултат се образуват други минерали, кото едно от най-важните места сред тях заема церусита – безводния карбонат на оловото. На основата на церусита отдавна правят бяла боя. Това подчертава названието на минерала, образувано от латинската дума cerussa – „белило”. След галенита, церусита е важна оловна руда. Церуситът често се среща във вид на гъсти и зърнисти маси. Дребните кристали на церусита имат форма на иглички и пластинки с бял или сивкав цвят. Както вече споменахме, церусита е вторичен минерал на оловото, образувал се за сметка на разложилия се галенит. Затова, редом с кристалите на церусита често могат да се срещнат и други вторични минерали на оловото. Например англезит, пироморфит, ванадинит и миметезит. Тъй като дребните кристали на церусита са доста чупливи, в ювелирното дело те не се използват. Но пък, колекционерите на минерали ги ценят за техния ярък блясък и способност да образуват кристали двойници.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Добре е известно, че церусита влиза в състава на оловните избелители и е отровен. Въпреки това, в съвременната литотерапевтична литература могат да се срещнат твърдения, че церусита помага да се борим с безсънието, полезен е за укрепване на вътрешните органи. Нещо повече, счита се, че церусита способства лечението на бронхиална астма. Иска ми се дебело да подчертая, че във всички подобни случаи става въпрос за информационно целително въздействие на кристалите, а не използването им като медикаментозно средство.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Кристалите на церусита са едни от най-тежките сред прозрачните и полупрозрачните кристали на нашата планета. Освен това, те често образуват доста причудливи срастъци; някои от които със своята форма напомнят звезди. Затова не е удивително, че кристалите на церусита нерядко са попадали в полезрението на магове и мистици. В резултат се счита, че церусита развива у хората чувство на увереност в себе си и в същото време признателност. Този минерал прави по-понятно това, че човек може да измени и това, което не е подвластно на неговите сили.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧАКРИТЕ

ТЕМЕННА, захранваща главния мозък; способства развитието на духовността, религиозността и връзката с висшите сили.НА СЛЪНЧЕВИЯ СПЛИТ, която влияе на черния дроб, далака и останалите храносмилателни органи; тази чакра е свързана с волята, управлението на емоциите и въображението. КРЪСТОВА, снабдяваща с енергия правото черво и опорно двигателния апарат; способства волята за живот, физическата енергия, потенцията; предизвиква чувство на увереност и устойчивост. Обладава възприимчивата енергия Ин.

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

Точно съответствие не е установено. ДРУГИ НАЗВАНИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ Акрусит – устарял синоним на церусита