Среброто е трети по значение благороден метал. То е бяло на цвят и в природата се среща във вид на самороден минерал, а също така и в съединения със сярата и в сплав със златото, наричана „електрум”. През 1661 година, физикът Робърт Бойл, описвайки среброто е казал, че то е „израстнало от минералите подобно на трева с дължина на пръст”. Самородъци на...

Самородният минерал сяра образува толкова ефектни кристали и сраствания, че без тях не минава нито една колекция от минерали. Кристалите със сложна форма имат ярко-жълт цвят, а техните резби имат елмазен блясък. Ако минералът не беше толкова мек, той може да бъде гравиран. Но, това се възпрепятства освен от неговата ниска твърдост, но и от...

Гранитът се смята за много здрав камък. Въпреки това, не всички гранити са надеждни и дълговечни. Една от разновидностите на тази порода – рапакиви (от фински „гнил камък”), се отличава с трошливост и чупливост. Практически всички останали гранити са здрави и красиви и затова охотно се използват от строители и скулптори. Гранитът се е използвал за...

Водосъдържащата серноокисна сол на калция е получила названието гипс. Обикновенният за този минерал бял цвят е способствал в древността да бъде поставян в един ред, заедно с тебешира и другите варовикови породи. Но от упоменатите минерали, гипсът се отличава преди всичко със своите оттенъци (той е жълтеникав, розовеещ, сив, кафеникав и т.н.), а също и...

Хиацинта е разновидност на циркона с жълтеникаво-червена или червено-кафява окраска. В средните векове, термина „хиацинт” се е използвал като име на всички камъни с жълт цвят, впоследствие така са започнали да наричат жълтите циркони от Цейлон, където са били откривани най-красивите камъни. Червените и оранжевите оттенъци на този камък са...

Най-важни активни центрове, разположени по протежение на гръбначния стълб са седемте така наречени чакри. Те се състоят от нервни възли, кръвоносни и лимфни съдове. Чакрите са своеобразни акумулатори и генератори на биоенергия Ци. На всяка чакра съответстват определени вибрации, например по цвят (дължина на вълната) или звуци на особена мантра...

ЛЕЧЕБНИ МИНЕРАЛИ И ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ Още в дълбока древност хората са забелязали, че Луната в своето движение по нощното небе минава през определени съзвездия, при което във всеки период на годината, дадена фаза на Луната се наблюдава на едно и също място на небето. Известно е, че луната свети с отразена слънчева светлина. Затова, по положението на...

Церусит – вторичен минерал на оловото. На минералолозите са известни повече от стотици минерали на този тежък метал. Главният от тях е галенита. Под действието на въздуха и водата на повърхността на земята галенита започва да се разлага. В резултат се образуват други минерали, кото едно от най-важните места сред тях заема церусита – безводния...

На любителите на природата, халиотисите са известни като група морски коремоноги мекотели (род Haliotis) с уплътнена раковина, която по-скоро напомня на нисък калпак, отколкото на изтеглена спирала. С помощта на мускулен крак халиотиса здраво притиска своята раковина към повърхността на камъка, като по този начин спасява себе си от хищници и от...

Фенакитът е рядък минерал, силикат на берилия. Всичко са известни повече от 30 берилиеви минерали, но само шест от тях се считат за относително разпространени. Това са: берил, хризоберил, бертрандит, хелвин, даналит и фенакит. Названието фенактит е производно от древно гръцката дума phaino – „показвам”, „лъжа”, „проявявам”, което показва на приликата...