Добавен от .

Названието на минерала произлиза от древногръцката дума epidotus – „увеличение”, „нарастване”, което намеква на особеностите в строежа и ръста на неговите кристали, при които едната страна в сечението се оказва по-голяма от другата. От химическа гледна точка, епидота е сложен по състав силикат на алуминия, желязото и калция. Неговите прозрачни или...

Наименованието на минерала е производно от древногръцката дума enstatas – „противен”, „съпротивляващ се”, което намеква на устойчивостта на камъка на топене. Енстатитът се отнася към типичните силикати. Някои негови разновидности съдържат примеси на хрома, които оцветяват минерала в приятни за окото тонове. Другото име на този минерал е...

Добавен от .

Евклаз – рядък ювелирен камък, който е описан за пръв път през 1792 г. От химическа гледна точка той е силикат на берилия и алуминия. Като примеси се срещат съединения на мангана, меда, хрома, цинка и други елементи. Евклазите могат да бъдат безцветни или сини, гълъбови, синкаво-зелени, гълъбово-зелени и жълтеникаво-зелени. Руският академик А. Е. Ферсман...

Добавен от .

Шунгитът, който в древността, заради неговия черен цвят са наричали „аспиден камък”, се добива в Олонецкия край (Карелия), където се намира единственото в света месторождение на този уникален минерал. Шунгитът е получил своето наименование по името на селото Шунга. Той представлява промеждутъчна форма между аморфен въглерод и графит. Подземните...

От химична гледна точка, целестита е сулфид на стронция. В много страни на света, този минерал служи само за източник на стронций за промишлеността. Въпреки това се срещат красиви образци с небесно-гълъбов целестит, които могат да се използват в каменоделния отрасъл. Върху шлифованата повърхност на минерала често се срещат красиви разклонения,...

Ангелитът е гълъбовата разновидност на безводния сулфат на калция – анхидрит. Както е известно, анхидритите биват бели, гълъбовати, сивкави и даже червеникави. В последните десетилетия е станало популярно да се причисляват в тази редица полепрозрачните лилави и гълъбовати камъни, на които са дали твърде образнонато наименование „ангелити”....

От химична гледна точка, апофилита е силикат на натрия и калция със сложен състав. Геолозите смятат, че термина „апофилит” се отнася към цяла група сходни менерали, включващи в себе си флуорапофилит, хидроксиапофилит и натроапофилит. Названието на камъка произхожда от древно гръцката дума аро – „след” и phyllon – „лист” и намеква за свойството на...

Добавен от .

Барит – сулфат на бария. Този минерал е разпространен доста широко и е главен източник на барий за химическата промишленост. Названието на минерала е произлязло от древногръцката дума barys – „тежък”. Чувствителното тегло на барита се обяснява с голямата плътност на този минерал. Най-често баритите са снежно-бели, воднисто-прозрачни или безцветни....

Галенитът е сулфид на оловото, главна руда, която се използва за добиването на този тежък метал. Това обстоятелство е подчертано в името на минерала, произлязло от древно гръцката дума galena, с която гърците са наричали оловната руда. Галенитът образува непрозрачни оловно-сиви кристали, приличащи на сраснали се кубчета, октаедри и ромбододекаедри....

Вулфенитът е молибдет на оловото. С други думи, това е оловна руда, която обикновено се образува в зоната на окисление в месторожденията на този тежък метал. Наречен е в чест на австрийския минералолог Франс Хавиер фон Вулфен (1728-1805), който е описал неговото месторождение на територията на Австрия. Въпреки скромните си размери, прозрачните или...

Бижутерия Онлайн

Бижута, изработени от естествени камъни, никога няма да излязат от мода. Красота на полусъпоценни камъни подчертават вашият уникален образ, създават ярък акцент към вашия стил и ще ви радват с грация и красота. Всяка жена иска да бъде привлекателна, ефективна и стилна: Mодните бижута от естествени камъни помагат тя да се превърне в уникална и желана. Нашите натурални бижута са чудесен подарък за вашите близки, защото всеки продукт е минерал! Такъв подарък ще остави ярко впечатление. Добре дошли в нашият онлайн магазин!

Контакти

Магазин
Созопол, Републиканска 21
Телефон за поръчки
0879 403 131
Email за поръчки
shoppika7777@gmail.com

Facebook