Ковелитът е сулфид на меда. Своето название този достатъчно рядък минерал е получил в чест на италианския геолог и изследовател Н. Ковели (1790-1829). Именно той, в началото на ХІХ в. е намерил новия минерал в покрайнините на вулкана Везувий и е описал неговите свойства. Обикновено, ковелита се среща във вид на масиви със син цвят, а кристали с добро...

Заедно с биотита, лепидолита и флогопита, мусковита е флуоросъдържащ алумосиликат – една от най-разпространените разновидности на слюдата. Терминът „мусковит” е бил въведен в минералологичната практика през 1850 г. Произлязъл е от Московии (Мусковии) – така на Запад в миналото са наричали московските земи. Мусковитът не рядко се образува в резултат...

Доломитът е природен карбонат на калция и магния. Този минерал е наречен в чест на френския минералолог и химик Д. Доломие (1750-1801), който през 1791 г. е открил новия минерал при пътешествието си по Алпите. Доломитът образува ромбоедрически кристали с бял, сивкав или мътно-жълт цвят. Любопитно е, че техните резки, често биват изкривени. Планинската порода,...

На гемолозите са известни два камъка с подобни названия: данбурит и дамбурит. Не трябва да се бъркат, тъй като втория камък – дамбурит – е всичко на всичко синтетичен корунд със светло-розова или тъмно-жълта окраска. Данбуритът е натурален минерал, боросиликат на калция, наречен на месторождението си Данбери в САЩ (щат Кънектикът). В природата се...

Своето название минерала е получил в чест на великия немски поет, министър на образованието и културата Йохан Волфганг Гьоте (1749-1832), който не само се е интересувал от проблемите на минералологията, но и е бил притежател на голяма колекция от минерали. Гетитът обикновено образува агрегати и аморфни срастъци. Техният цвят се променя от...

Акваауритът е роден от съвременните високи технологии. Той представлява кварц, на повърхността на който е нанесен тъничък слой злато. Такава процедура се осъществява в течение на 12 часа при повишена температура в специална вакуумна камера при налягане две атмосфери. В резултат на това, молекулярните двойки на златото, намеращи се на повърхността на...

Адамитът е хидроксиларсенат на цинка. Своето название минерала е получил в чест на френския минералолог Гилберт Джоузеф Адам (1795 – 1881), събрал първите негови образци. Зеленикавите оттенъци на адамитите са обусловени от следи на съединение на мед; кобалта в състава на адамита, придава на минерала жълтеникав и пурпурен оттенък. Рядко се срещат...

Книгата, която държите в ръцете си, описва повече от няколко стотин скъпоценни и полускъпоценни камъни, а също и различни минерали, за лечебните и магичните свойства на които се споменава в световната литература. Сред този дълъг ред вие сигурно ще срещнете такива „стари познати” като аквамарина или изумруда. Гравираните кристали от подобен род, вие...

Заради характерния си блясък, цвят и пробляскваща изтеглена ивица на светлина, полираните улексити не рядко се наричат „котешко око”. Счита се, че такива камъни са способни да привлекат към своя притежател вниманието на другите хора, създавайки около тях ореол на внимание. Съвременните познавачи на мистичните свойства на камъните вярват, че...

От химична гледна точка, ванадинита е хлорованаданат на оловото; главен източник на ванадий за промишлеността. За пръв път този минерал е бил открит на територията на мексиканския щат Идалго (местонаходище Зимапан) и е получил своето название през 1838 г. Тежките, широки и уплътнени кристали на ванадинита напомнят по своята структура на кристалите на...