За пръв път, минералът е бил намерен през 1905 г. в австрийските Алпи. Планинският хребет, където е намерена находката е известен като Зау-Алпи. Затова и новата порода е получила названието си заалпит (саалфит). От химична гледна точка, това е силикат със сложен състав, включващ алуминий и калций. Иони на тривалентното желязо, понякога заместващи ионите на алуминия, предават на минерала фъстъчно-зеления цвят. Своето по-разпространено наименование – цоизит – минералът е получил в чест на барон Цойз. Минерал със сходен състав е бил намерен и на територията на САЩ (Южна Дакота, Масачузес, Уайоминг). Известно време цоизита е бил използван като относително евтин дребен камък и не е привличал особено вниманието на ювелирите към себе си. През 1954 г., красиви цоизитови породи с включения на рогова бленда и червен корунд са били намерени в Танзания. През 1967 г. в порода с цаизит са били намерени отделни прозрачни зелени, сини, светло-кафяви и безцветни кристали, които е можело да се използват в ювелирното дело. Синя окраска са им предавали съединения на ванадия, а зелено-гълъбова – на ванадия и хрома. Цоизит с такава окраска е наричан танзаит; вече говорихме за този последен минерал в тази книга. Въпреки това, названието „цоизит” се е съхранило и минерал с това име се използва в ювелирното дело и сега. Нещо повече, в местността Тул в Норвегия е била намерена разновидност на цоизита с розов цвят, чиято окраска е обусловена от иони на мангана. Такъв минерал е бил наречен тулит. Той е намерен също и на територията на САЩ, ЮАР и Западна Австралия. Външно цоизит-тулита прилича малко на родонит. Обикновено от този минерал се правят инкрустации и кабушони. В качеството си на декоративен камък се използва и разновидността на циозита – тулит, чиято окраска е свързана с присъствието на тривалентен манган. Тулита понякога се използва и в ювелирното дело – правят се кабошони за поставяне в пръстени, брошки и т.н. Не са изучени нито магичните, нито лечебните свойства на циозита. Но, заради своята красота и рядкост този минерал се цени достатъчно високо и заема забележително място в редицата от скъпоценни и полу скъпоценни камъни.