Целебна вода

Лечебна минерална вода можем да си приготвим по два начина. В първия случай, минералните частици приемат ролята на своеобразни филтри, през които се пропуска вода. Редицата на такива минерали е малка. Това са различни варианти на кварца и цеолита, а също и вече станалия класически в тази област – шунгит. Във втория случай, лечебния минерал или украшение с него се потапя в чаша вода за няколко часа (максимум денонощие). След това, тази вода се пие на малки глътки на гладно сутрин или преди хранене. При това е много важно да сме сигурни, че минерала, който се използва по този начин, не се разтваря във вода. Иначе, последствията от такова „лечение” могат да бъдат не особено позитивни.Помнете: говорейки за литотерапия, на първо място се разбира информационно, а не химическо въздействие върху организма. Откритията от последните десетилетия показват, че водата може да има доста сложна структура, образувана от тримерните мрежички на нейното диполе и в резултат на това да съхранява следи от своеобразни „информационни отпечатъци” на контактуващи с нейните молекули, вещества и обекти. Отчитайки това, може да се твърди, че водата е отличен посредник – проводник за пренос на целителна информация от минералите в организма на човек.  И в първия, и във втория случай, използвайте вода със стайна температура, за предпочитане – изворна. Ако не сте сигурни в качеството на питейната вода в крановете, използвайте трапезна вода в бутилки. Както и в случая на други методи за литотерапия, по време на приема на целителна вода е много важно да сме положително настроени, което не е трудно да се постигне с помощта на автотренинг. Представяйте си, че с всяка глътка от тази вода, вашето тяло се напълва с положителна целебна енергия, която постепенно запълва целия му обем. Тази живителна влага, изтласква всички негативни информационни въздействия, на които сте били подложени и които неизбежно са оставили своите следи във вашето тяло и съзнание.