Думата „хризолит” (т.е., златен камък; гръцки chrysos – златен) е съществувало още в дълбока древност. То се среща още в старинните текстове, започвайки се от ІІІ в. преди н.е. Въпреки това, в трактовката на съвременното значение на този минералогичен термин съществуват разногласия. Съгласно една теза, думата „хризолит” е синоним на думата „оливин”. В английската и немската минералологична литература, ювелирен оливин (силикат на магния и желязото), наричат обикновено перидота (за него вече говорихме в тази книга). С други думи, хризолита и перидота са един и същи минерал. Съгласно друга гледна точка, маслинените, жълтеникаво-зелени или златисти хризолити са прозрачна разновидност на оливина; перидота се смята за разновидност на хризолита. Ситуацията се усложнява още и от това, че сибирския и уралския хризолит се нарича демантоид – рядка разновидност на прозрачните ярко-зелени гранати андраити. Бразилския хризолит не отдавна са наричали жълто-зелен турмалин. При всички случаи, думата „хризолит” е по-древна, отколкото „перидот” и „оливин”, затова има смисъл да разкажем за свойствата на хризолитите, зафиксирани в човешката история.          

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Монголите са считали хризолита за „драконов камък”, тъй като не рядко са ги намирали във вулканите на Хангайското нагорие. Хризолитите са били добре известни в Европа. Особено популярни са украшения с хризолити от ХІХ в. във Франция. Възможно е, това да се свързва с поверието, че хризолитите раждат в мъжете любовна страст и ги лекуват от импотентност. Мистиците и познавачите на камъните утвърждават, че хризолита е в състояние да предпази своя притежател от неразумни постъпки. След пристъп на разочарование, той помага да се придобие увереност в живота.         

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Литотерапевтите смятат, че хризолитите обладават проективната енергия Ян. Тези камъни влияят положително на физическото и емоционалното състояние на човек. Те нормализират сърдечната дейност, предпазват от промени на кръвното налягане и прогонват нощните кошмари. Има мнение, че хризолитите са полезни за лечение на простудни заболявания, болести на очите и гръбначния стълб. Казват, че хризолита може да лекува заекване. Както и тюркоаза, хризолита помага при очни болести (приема се в хомеопатични дози), а също и заболявания на кръвта.