Хризокола

В стари времена тюркоазите не рядко са били заменяни от не по-малко ярко окрасените минерали с гълъбов цвят – хризоколи. От химична гледна точка, този камък е воден силикат на меда, която му придава син цвят. Неговото название е образувано от гръцките думи chrysos – „злато” и kolla – „лепило”. По тази причина думата „хризокола”, може да бъде преведено като „златно лепило” (утвърждават, че този минерал се е използвал в древността за запояване на златото). Терминът „хризокола” има доста древен произход. Именно така е наричал този минерал още през ІV в. преди н.е. Феофраст. Своето друго старинно название – елатски камък – хризокола е получил заради рудниците на легендарния цар Соломон, разположени близко да залива Елат в Червено море и едноимения град, където в древността са го добивали в добри количества. При това обаче, трябва да се уговорим, че елатския камък не е точно хризокола в чист вид, а само жилки от този минерал в светлите пясъчници. В наше време, месторождения на хризоколи има в Урал, Казахстан, САЩ, Заир, Чили.           

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Медитиране с помощта на хризоколи, помага за развитие на освата чакра „Звезда на душата”, която е способна да установи контакт между личностните и космическите сили. Специалисти по езотерическите свойства на камъните отбелязват, че ако просто се подържи хризокола в ръката, то чувството на напрежение се разсейва, изчезва чувството на страх и илюзиите. Не случайно хризокола се нарича камък, побеждаващ страховете, които са толкова много в окръжаващата ни действителност. Хризокола се асоциира с интуицията и мъдростта. В европейската традиция, хризокола се счита за чисто женски камък, помагащ на представителките на нежния пол да бъдат по-женствени, нежни, радушни и състрадателни. Украшения с хризоколи се препоръчват на жени, родени под знаците Телец и Стрелец.          
ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА 
Американските литотерапевти смятат, че този камък обладава възприимчивата енергия Ин. Хризокола действа на всички чакри, оказвайки върху физическото и душевно състояние хармониращо въздействие. Хризоколата помага при заболявания на щитовидната жлеза и гърлото. Тя стабилизира менструацията и е полезна за лечение на много женски болести.