Халцедони се наричат групи от минерали, които са разновидност на полу прозрачния кварц. Затова, познавачите на талисманите наричат халцедоните, заедно с ахатите и ониксите „майки на кристала”. Своето название камъка е получил по всяка вероятност от името на местност в Мала Азия – Халкедона. Халцедоните, които имат особено красив рисунък или цвят, се считат за полу-скъпоценни камъни. В зависимост от окраската си те имат собствени названия. Хелиотропи, обикновено се наричат халцедони с ярко-червени петна; сердолики – розовите халцедони. Карнеолът има червен цвят; сардера – кафеникав; хризопраза – изумрудено-зелен. Ако цветовите различия в слоевете не са големи, се говори за ахат. Рязко отличаващи се слоеве в камъка, говорят за оникс. За споменатите по-горе разновидности на халцедоните вече говорихме в книгата до сега. Собствено халцедони се наричат обикновено камъни с по-бледи тонове (млечно-гълъбов, зеленикаво-гълъбов, жълтеникав цвят). Халцедон (калкидо), като отделен камък се споменава в Апокалипсиса (Новия Завет) при описанието на стените на Небесния град. Разновидност на полу-прозрачния кварц е гълъбовия халцедон с небесен цвят. Друго наименование на този камък е сапфирин. Халцедоните с небесен цвят са наричани още мекски камъни, гълъбовите – лунни камъни, калифорнийски лунни камъни и камъни на Свети Стефан. Гълъбовите халцедони са известни на хората още от антични времена. Заедно със сардониксите и карнеолите, гълъбовите халцедони често са се използвали за изготвяне на камеи, огромна колекция от които се съхранява в Санкт Петербург в Ермитажа.
МАГИЧНИ СВОЙСТВА Съгласно древните манускрипти, халцедона, както и ахата, е бил пазител за мореплавателите. Халцедона е считан също за камък на любовта, привличащ към жените мъжките сърца. Той сякаш е избавял от гневни изблици и от пристъпи на меланхолия. Халцедона носи в себе си изначалната женска същност, даряваща любов и в същото време противоречива. Монголците наричат намерените в пустинята Гоби, гълъбови халцедони „камъни на радостта” и вярват, че те са способни да прогонят тъгата и да създадат добро настроение. В Индия, Монголия и Китай, гълъбовите халцедони също са се почитали и като магически камъни, обладаващи възприимчивата енергия Ин. В един от древните Индийски трактати е казано, че този камък има цвят на чистото съзнание. Съгласно древните представи, той съдържа в себе си елементи на въздуха и ефира, затова халцедона оказва успокояващо въздействие на психоемоционалната сфера на човеа. Украшения с гълъбов халцедон са способни да отстранят страха, да внушат у притежателя си вяра в собствените сили. Халцедони се препоръчва да се носят от хора, родени под знака Стрелец.