Гемолозите и минералолозите различават няколко типа гранати. Червено-виолетовите алмандини съдържат съединения на желязото. Покрай желязото, гранатите андрадити в своя състав имат иони на калция. Огнено-червените пиропи (от гръцки pyros – огън), включват примеси на магния и алуминия. Гранатите спесартини съдържат иони на мангана. Въпреки разпространеното мнение, съществуват и зелени гранати. Сред тях се различават светло-зелени гросуляри, чийто цвят се определя от съединения на алуминия и калция. Друг зелен гранат е тревистия уваровит. Този минерал е бил открит в Урал, затова заедно с демантоида е бил наричан „уралски изумруд” в древността. Описанието на камъка за пръв път е било направено от академик Гесс през 1832 г. Своето име минерала е получил в чест на руския обществен деятел С. С. Уваров (1786 – 1855) През 1811 г. той е станал почетен член на Санкт Петербургската Академия на Науките, през 1818 г., - президент на Руската Академия на Науките, а през 1846 г. е получил графска титла. Неговото име е увековечено в историята не само като човек, бил дълги години министър на просветата на Русия, но и като минералолог. В руската история уваровита е известен като „императорски камък”, заради склонността на Екатерина І към този камък. Светлият, изумрудено-зелен и тревисто-зелен цвят на уваровита е обусловен от влизащия в неговия състав съединения на хрома. Поради тази причина понякога ги наричат „хромисти гранати”. Гравираните уваровити напомнят на малки изумруди, но за недостатък на минерала може да се счита малкия размер на неговите кристали. Обикновено те са дребни, не превишават 1 мм в диагонал. Световен рекорд принадлежи на намерен във Финландия кристал на уваровит с дължина 1,5 см. Уваровитите се срещат обикновено във вид четчици или дребнозърнещи агрегати. В такъв вид те се използват обикновено в ювелирното дело. Освен в Урал, месторождения на уваровит са открити на територията на Финландия, Норвегия, Канада, САЩ и ЮАР.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Счита се, че гранатите са способни да пораждат в хората страсти, в това число и любовни. Зелените гранати заемат особено масто в този план. Те са способни да възбуждат не просто силни желания, а безумни страсти. Най-вече тези им качества се проявяват сред мъжете. Заедно с това, уваровитите се смятат за камъни, развиващи интуицията и способността за предсказание.

АСТРОЛОГИЯ

Зелените гранати, включително и уваровита се препоръчва да се носят от хора, родени под знака Стрелец и Лъв. Смята се, че тези камъни носят на своите притежатели късмет в делата и ги предпазва от капаните на враговете. Не се препоръчва да придобиват украшения с уваровит на хора, родени под знака Риби.