Тсаворит

Тсаворита е разновидност на граната гросуляр. За пръв ът този камък е бил намерен от британския геолог Кампбел Бриджис едва през 1967 г. Минералът е намерен на територията на националния пак Тсаво (Кения) в Африка, станал знаметит в целия свят след излизането на екран на филма на Стивън Хопкинс „Призрак и Тъмнина”, разказващ за два лъва – човекоядци. Не е трудно да се досетим, че тсаворита е получил своето название от името на парка (понякога казват, че идва и от гръцкото lithos – камък). Автор на името на минерала е Хенри Плат, президент на известната американска компания „Тифани”. Камъкът се оказал рядко срещан. Второ негово месторождение е открито едва през 1971 г. В днешно време, тсаворити се срещат на територията на северо-запад от Момбаса (Кения), недалеч от границата с Танзания. Друг източник на тсаворити има в северо-западната част на Кения до границата с Уганда. През 1991 г. тсаворити са били намерени на африканския континент на юго-запад от Мадагаскар, а също така и в Танзания, около границата с Мозамбик.От химична хледна точка, тсаворита представлява силикат на алуминия и калция. Със своя външен вид тсаворита напомня изумруд, въпреки че последния съдържа берилий, а не калций. Специалистите отличават тсаворитите от изумрудите по други характерни пречупвания на светлината и по по-малката твърдост. Въпреки това, твърдостта на тсаворита е достатъчно голяма, че този камък да служи за прекрасен материал за ювелирни работи. Със своята окраска тсаворита напомня на горска зеленина, трева и зеленикава вода на тропическите морета. Срещат се тсаворити и със синкави отливи. Тсаворитите се отнасят към скъпоценните камъни, чието богатство на окраската по достоинство е по-добре да се оценят при дневна, а не при изкуствена светлина. Тази особеност в голяма степен се отнася към тъмните камъни. Това трябва да се отчете при избора на украшение с тсаворит. Безупречни от ювелирна гледна точка камъни, обикновено се гравират, а тсаворити с включения обработват като кабошони. Стойността на последните при същото тегло може да бъде четири пъти по-ниска. Обикновено масата на тсаворитите не превишава 3 карата. Камъни с маса пет и повече карата се среща много рядко. Повече от 85% от камъните имат маса по-малка от 1 карат.