Заедно с актинолита и амазонита, минерала томсонит принадлежи към широкия кръг на силикатите. Той се счита за ювелирен камък от ниския, трети ред. Заедно с това, томсонита е цеолит. Обикновено, цеолитите не се използват в ювелирната промишленост, но тяхната растяща роля в техниката и медицината ги правят наистина скъпоценни. Не случайно, цеолитите са получили образното име „философски камък на ХХІ век”. Цеолитите са цяло семейство от минерали (водосъдържащи алуминсиликати), включващи катиони на калция, натрия, калия и магния. Тяхният световен добив и потрибление само през 2000 г. са превишавали 20 милиона тона. Терминът „цеолит” се превежда от гръцки като „кипящ камък” и показва ниската температура на кипене на този минерал. Тъй като цеолитите са своеобразни „порести кристали”, те са способни да обменят ионите си с обкръжаващата среда. Върху този ефект са основани техните уникални сорбиращи свойства. В медицината и хранителната промишленост цеолитите се използват в качеството си на хранителни добавки, които са способни да извеждат от организма вредните метаболити, не засягайки при това белтъчините и другите макромолекули. Цеолитите и томсонита в това число се свързват и извеждат от организма вредните вещества, постъпили с храната и го снабдяват с микроелементи, необходими за неговата нормална физическа активност. В ювелирното дело томсонитите понякога се шлифоват, придавайки им форма на кабушони.