Тектитите са разтопени и застинали стъкловидни образования, възникнали в резултат на удар на метеорити в твърдата повърхност на нашата планета. Най-често, тектитите не са осколки на самите метеорити, а късчета планински породи със земен произход, разтопили се в резултат на „метеоритния удар”. Тектитите основно се състоят от двуокиси на кремния (68-82%) и техния среден размер рядко бива повече от 5 см. По външен вид и свойства, те малко напомнят на обсидана, но се отличават от него по своя химичен състав. За възможното наличие на тектити показват „млади” кратери, възникнали в резултат на падането на метеорити. Названието им е производно от древногръцката дума tektos – „разтопен” и намеква на ролята на метеоритите за произхода на тектита. За автор на термина „тектит” се счита австрийския геолог Франц Едуард Зюс (1831-1914).

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

В Тайланд, тектитите често се използват от местните знахари с лечебни цели. Счита се, че тези „небесни” камъни помагат да се снемат последствията на емоционалните сривове. Те усилват енергетиката и обменните процеси в организма на човека.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Особена ценност а тектитите им придава техния „извънземен” произход. За необикновения генезис на тектитите са се досещали още австралийските аборигени, които са нарекли тези камъни небесни талисмани. Счита се, че тектитите помагат за осъществяване на връзка с миналото, полезни за мислени пътешествия във времето и за преминаването в астрала. Те способстват за натрупването и съхранението на енергията. Тектитите могат да съхранят човека от грешки в умствената и емоционалната сфера, помагат да се преодолеят кармичните проблеми. МЕСТОРОЖДЕНИЯ Най-известни са тектитите от Австралия, Тайланд, Виетнам, Филипините. Срещат се тектити на територията на САЩ чТексас). Световна известност имат молдавитите – тектити, намерени на територията на днешна Молдавия.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧАКРИТЕ

ТЕМЕННА, захранваща главния мозък; способства развитието на духовността, религиозността и връзката с висшите сили.КРЪСТОВА, снабдяваща с енергия правото черво и опорно двигателния апарат; способства волята за живот, физическата енергия, потенцията; предизвиква чувство на увереност и устойчивост. Обладава проективната енергия Ян.

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

Подходящи са за хората, родени под знаците Овен и Рак.

ДРУГИ НАЗВАНИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ

Австралит – тектити от Австралия Агни-Маин – старо име на някои тектити Бедиазит – тексаски тектити от района БедиасБутилков камък – старо име на тектитите Дарвиново стъкло – название на тасманийските и австралийските тектити, описани от Ч. Дарвин Импактит – старо название на тектитите (от англ. удар, бутане) Индомалаизинит – малоазиатски тектити Индочинит – тектити от Индокитай Молдавит – тектити, намерени на територията на днешна Молдавия Стъкло на пустинята – старинно име на тектитите Фалшив хризолит – старо име на тектитите