Стилбитът е нискотемпературен хидротермален тектосиликат, който често се формира в базалтовите газови плоскости и различни метаморфни породи. Названието на минерала е образувано от древно гръцките думи stilbe – «блясък», «гланц»;  stilbein „блестя”, „сияя” и намеква на характерната повърхност на стилбита. Съществуват две форми на този минерал: по-богата на калций (обозначават я като стилбит-Са) и по-богата на натрий (стилбит-Na). Стилбитът се отнася към така наречените цеолити, които заслужено се считат за природни филтри. Нещо повече, стилбита е един от най-разпространените цеолити, който се използва в промишлеността за пречистване на водата, в това число и канални води. Отделните кристали на стилбита образуват структура, напомняща на сноп слама. В резултат на това, възниква нещо от рода на канали, пропускащи само водните молекули и нискомолекулярните иони. Именно тази особеност прави тозе минерал толкова добър филтър.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

 Стилбитът е способен да абсорбира иони на калция и магния. Затова филтри с този минерал са способни да смегчават водата. Стилбитът прекрасно „поглъща” и органичните съединения, тяхната маса, задържана от стилбита достига до 90” от масата на самия минерал. Счита се, че стилбита е също така „очистител” и „детоксикатор” по отношение на човешкия организъм. Отчитайки физическите характеристики на този минерал, такова заявление на съвременните литотерапевти може да имат напълно надеждно основание.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Познавачите на мистичните свойства на камъните считат, че белите и жълтеникавите образци на стилбита са способни да развиват интуицията и помагат на своя притежател в самореализацията. Те също така способстват на креативното мислене и на творчеството. Розовите образци на стилбита са полезни за развитие на любовните отношения.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧАКРИТЕ

ТЕМЕННА, захранваща главния мозък; способства развитието на духовността, религиозността и връзката с висшите сили.ГЪРЛОВА, контролираща органите на дишането и слуховия апарат, а също и на кожата; активността на тази чакра способства самоутвърждението в обществения и професионалния живот, носи чувство на удовлетворение. СЪРДЕЧНАТА, оказваща влияние на сърдечно-съдовата система, гръдния кош, гръбначния стълб и ръцете; тази чакра предизвиква любов към хората, способства откритостта, чувствителността; укрепва волята за преобразуване на света. Обладава възприимчивата енергия Ин.

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

Точно съответствие не е установено.

ДРУГИ НАЗВАНИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ

Десмин – синоним на стиблита Епидесмин – синоним на стиблита