Рубелита е разновидност на турмалина. Уместно е да се напомни, че сред турмалините се различават няколко минерала със свои названия. За най-ценен и с богати оттенъци се смята елбаита, наречен така на името на остров Елба, където са добивали тази разновидност на турмалина. Рубелитът представлява розова, малинова разновидност на елбаита (лат. rubella – червеникав). Розовият цвят, както и на много други минерали му се предава от примес на мангана. На територията на Русия рубелити са били намерени в Среден Урал и Източното Задбайкалие. Месторождения на рубелити са известни в Калифорния, Цейлон и Мадагаскар. Най-големи кристали рубелит са били намерени в Бразилия. Дължината им достигала до 130 см. Стойността на такива кристали достига до няколко милиона долара. Всички разновидности на турмалините се препоръчва да се носят като медальон на златен синджир или пръстен на показалеца на дясната ръка или средния пръст на лявата ръка. Препоръчва се да се влагат в злато или сребро.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Както и другите розови камъни (кунцит, розов кварц, скаполит), рубелита благотворно действа на сърцето, напълвайки го с любов, мъжество и вяра.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Познавачите на магическите свойства на камъните вярват, че турмалините обладават проективната енергия Ян. Тези камъни благотворно влияят на тялото и разума на човек, помага при борбата с тревогите и страховете. Смята се, че в зависимост от своя цвят турмалините могат да оказват влияние на различни органи и въздействат на разните чакри. Например, литотерапевтите вярват, че ако зеления турмалин се положи на сърдечната чакра заедно с рубелит, то такова съчетание ще освежи сърцето и ще му подари нови сили.