В превод от гръцки – „розов камък”. Този минерал е гъсто-розова разновидност на пиропа. Pyros на древно гръцки – „огън”. Не случайно, пиропите се отнасят към голямата група на гранатите (по-рано са ги наричали капски рубини). Гравираните родолити и пиропи, любителя може лесно да сбърка с благородния шпинел, например. Външно тези камъни си приличат. Понякога се срещат пиропи, имащи при дневна светлина зелен, люляков или гълъбов цвят, а при изкуствено осветление – лилав, малинов, виолетов. Големи родолити се намират изключително рядко и се ценят много високо. Обикновено цвета на ювелирните камъни се определя на око, въз основа на тяхното сравняване с еталонни спектрални оттенъци. При това, родолитите се оказват с такива окраски, приличащи на разновидности на граната, като пироп или алмандин. Съгласно някои поверия, гравираните родолити придават на притежателя си жизнена енергия и възбуждат в него страстност. Родолити се препоръчва да се носят от хора властни, намиращи се постоянно в активно състояние.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Литотерапевтите считат, че родолитите могат да оказват благотворно влияние върху кръвообращението. Както и гранатите, те също положително влияят върху храносмилателната, имунната и дихателната системи на човека.

АСТРОЛОГИЯ

Както и гранатите, родонитите са камъни на ануари и на планетата Марс.