Според историците, за най ранен пример за именуване на минералите на името на реални лица, предположително се явява алуминосиликата на калция и магния – пренит. Той е наречен на името на капитан Прен, който за пръв път е донесъл този минерал от нос Добра Надежда. Обикновено пренита се среща във вид на плътни маси или бъбрекообразни агрегати. По-рядко попадат агрегати от кристали, които могат да се гравират. Полу-прозрачният пренит, се счита за скъпоценен камък от трити ред и рядко се използва в ювелирните украшения. Неговия цвят може да бъде бял, жълтеникаво-зелен, сиво-зелен или кафяво-жълт. Понякога се срещат и принитови „котешки очи”. Кристалите на пренита се добиват на територията на САЩ, Австралия, Китай, Шотландия, южна Африка. Гравираните пренити могат да се объркат с перидоти или хризопрами.