Окенитът е рядък и съвсем необикновен минерал. Той е бил открит и описан през 1828 г. Своето име е получил в чест на немския естествоизпитател Лоренцо Окен (1779-1851), който се е опитвал да създаде за всички животни и растения нещо като периодична система. Окенитът образува тънкоиглени кристали, които често се оказват събрани в образования, напомнящи на памучени кълъбца. Геолозите наричат такива природни форми сферолити (гръцки lithos – камък). В случая на окенита, сферолитите се образуват в своеобразни „каменни мехури” – базалтови кухини, така наречените окенитови жеоди. Сферолитите на окенита са толкова нежни, че всяко докосване може непоправимо да измени тяхната структура. Затова трябва много внимателно да се докосват. Отделните кристали на окенита напомнят на много тънки нишки, сякаш растящи от центъра на сферолита към неговата повърхност. Окенитови сферолити се срещат на територията на Индия, Гренландия, Чили и Ирландия.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Счита се, че сферолитите на окенита помагат при лечението на болести на кръвта и стимулират работата на имунната система. Те са способни да снемат високата температура и са полезни за хора, имащи проблеми със стомаха. Уместно е да се напомни, че окенита се отнася към така наречените цеолити – вещества, притежаващи отменни ионообразни свойства и затова са прекрасни природни филтри.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Нежният окенит се счита за символ на уюта и способността за прощаване, както на самия себе си, така и на другите хора. Сферолитите на окенита символизират също отказ от протести, приемане на действителността. Протести, рязкост, несдържаност, поривистост и жестокост са несъвместими с окенита. Окенитът е камък на пречистването, той помага на хората да се избавят от всякакви вредни привички.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧАКРИТЕ

ТЕМЕННА, захранваща главния мозък; способства развитието на духовността, религиозността и връзката с висшите сили.Обладава възприимчивата енергия Ин.

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

Точно съответствие на е установено.

ДРУГИ НАЗВАНИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ

Бордит – синоним на окенита Дисклазит – синоним на окенита