Микроклин

Минералите микроклин и ортоклаз имат еднакъв химичен състав, но те се отличават по своята кристалическа структура. Най-яркото отличие е ъгълът, който се образува от двете плоскости на спойката (при ортоклаза той е прав, а при микроклина е остър). Микроклинът се среща във вид на монолити и кристали със сив, бял, жълт, розов, червен цвят, а зелената или зеленикаво синята му разновидност е известна под името амазонит. Микроклинът представлява твърд разтвор и въпреки това, ако се разгледа под микроскоп се виждат отчетливо „решетки” и „червейчета”, състоящи се от натриев полеви шпат на албита. Това означава, че в микроклина се наблюдава разпадане на твърдия разтвор. Причината за този разпад се крие в това, че кристалната решетка на микроклина не може добре да контактува с натрия. Когато в магмените породи се ражда полевия шпат, следователно температурата на магмата е много висока, кристалната решетка позволява на натрия да се разтвори в нея. Но, веднага щом температурата се понижи, излишния натрий е пинуден да напусне своето място в тази кристална решетка и да строи своя собствена. В този момент, в микроклина се появяват враствания от албит. Наименованието на минерала е обусловено от неговата способност да се разчупва, образувайки остър ъгъл. „Микроклин”, може да се преведе като „малък ъгъл”. Той има и други имена: графичен пегматит, писмен гранит, еврейски камък. Всички тези наименования са му дадени за това, че той образува сраствания с кварца, които по външен вид напомнят на източно писмо. По времето на пътешествието на Хумболд в Южна Америка, индианците са му подарили зелен микроклин, който изследователят е нарекъл амазонит. Понякога микроклинът образува в магмените породи и пегматитните жили релефни кристали, които могат да достигнат гигантски размери и да тежат няколко тона.Микроклинът е твърд разтвор, но за разлика от другите разтвори, албита в него не превишава няколко процента. Твърдостта на минерала е равна на 6 – 6,5 по скалата на Моос, а плътността му – 2,5 – 2,7 г/куб.см. Блясъкът на минерала е стъклен, на моменти може да бъде и перлен.