Магнетитът е железен оксид. След хематита, това е вторият най-важен руден минерал на желязото. ПлинийСтарши е писал в своите съчинения, че този минерал е бил наречен по името на гръцкия пастир Магнес, намерил камъни с необикновени свойства. Действително, много образци на магнетита са природни магнити. За това си качество магнетита е длъжен на строежа на своите кристали, които имат октаедрическа форма. При това, в една позиция са разположени два пъти повече катиони на желязото, отколкото в други. Именно такава особеност и лежи в основата на феномена магнетизъм. Най-важни месторождения на магнетит съществуват в САЩ (щатите Ню Йорк, Ню Джърси и Юта), Норвегия и Украйна. В Русия за световно местонаходище се счита Курската магнитна аномалия. Магнетити се срещат и в Урал и Сибир. Любопитно е да се отбележи, че освен магнетита, сформирал се за сметка на геологичните процеси, съществуват негови кристали с биогенен произход. Те се синтезират от някои видове бактерии, мекотели и възможно от клетки на по-високоорганизирани животни.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

 В края на ХХ в., биолозите убедително са доказали съществуването на организми, способни да възприемат магнитни полета. Тази особеност е свързана в частност, с биогенните кристали на магнетита. Техните размери често не превишават една десета от микрона. По своята същност, тези дребнички магнитни вътреклетъчни „стрелки”, поведението на които в магнитното поле лежи в основата на шестото чувство – магниточувствителност. Въпреки, че науката магнитобиология е съвсем млада, изкуството да се отчитат магнитните полета, влияещи върху самочувствието на човека, се корени дълбоко във вековете. Още древните китайци са използвали прийоми на на геомантията при избора на място за строителства на домове и храмове. Доказано е, че собствени слаби магнитни полета обладават и отделните органи на човека, например сърцето и мозъка. Всичко това прави употребата на магнетита доста перспективна за литотерапията. Трябва да отбележим само, че подобно лечение трябва да се провежда под контрол на специалисти.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

За разлика от много други минерали, магичните свойства на които често могат да бъдат приемани само на основание на вяра, магнетита явно демонстрира своята наистина вълшебна способност да привличат железни предмети. През вековете, магнетита е пораждал най-фантастични предположения за природата на своята чудодейна сила. Например, още в Древен Китай, способността на магнетита да привлича желязото се е обяснявало с наличието в него на особената енергия Ци – „майчината любов”. Не съвсем коректно от съвременна гледна точка, обяснение на феномена не е попречило на китайците да изобретят компаса „синан” – в превод „показващ юга”. Той е имал вид на черпалка с тънка дръжка. Със своята форма, този древен навигационен уред е намеквал на съзвездието Голяма Мечка, което в Китай наричат Тян Доу – „Небесен черпак”. Няма да е преувеличено да кажем, че магнитните свойства на магнетита са най-удивителната магия на този минерал.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧАКРИТЕ

Магнетитът оказва стимулиращо въздействие върху всички чакри. Обладава проективната енергия Ян.

ДРУГИ НАЗВАНИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ

Хераклион – название на магнетита, намекващо за неговата необикновена сила Магнитна желязна руда – синоним на магнетита Наждак – природна смес на магнетит с корунд Фероферит – старо название на магнетита