От химична гледна точка, кридита е сложен калциево-алуминиев флуорит.За пръв път, този минерал е бил намерен от планинските инженери Ларсен и Уелс през 1916 г. на територията на щата Колорадо )САЩ).Това е станало в местността Крид – Квадрангъл, чието наименование е и подсказало как да се нарече новия минерал. Кридитът обикновено образува множество дребни кристали, които често са събрани в друзи, а също така и в радиално-лъчисти и паралелни срастъци. Любопитен вид имат така наречените сферолити на кридита (гръцки lithos – камък). Със своят външен вид и игловидни кристали, те напомнят на събрани на кълбо „каменни таралежи”. Обикновено, кристалите на кридита са безцветни или имат бледо лилав и рядко розовеещ оттенък. Със своят цвят, кристалите на кридита понякога напомнят на адамита с повишено съдържание на кобалт. Примеси на окиси на желязото, придават на кридита кафеникаво-жълт или червеникав оттенък. Следи на нонтронита, добавят в тази палитра зеленикав отлив. Любопитно е да се отбележи, че при ултравиолетови лъчи, кристалите на кридита излъчват бледо гълъбово-бяло сияние. Освен в Колорадо, месторождения на кридит има на територията на Мексико, Боливия, Казахстан и Русия (Забайкалието).

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Литотерапевтите отнасят кридита към минералите, които са способни да оказват пречистващо действие върху състава на кръвта. Счита се, че кридита може да способства детоксикацията и извеждането от организма на така наречените шлаки, под които в медицинската литература се има предвид крайни продукти на клетъчния обмен и неразлагаемите ксенобиотици. Счита се също, че кридита влияе позитивно върху инервацията на органите и самия процес на протичане на нервните сигнали.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Познавачите на магичните свойства на минералите особено ценят кристалите на кридита с виолетова окраска. Именно те, оказват най-силно влияние върху информационното и енергетично полета, свързани с личността на човека. В частност се счита, че кристалите на кридита помагат да се занимаваме със самопознание. Също така съществува мнение, че кридита помага да се установи тясна връзка между теменната и гърловата чакри. Счита се, че кридита способства подобряването на взаиморазбирането между хората, които го притежават.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧАКРИТЕ

ТЕМЕННА, захранваща главния мозък; способства развитието на духовността, религиозността и връзката с висшите сили.ГЪРЛОВА, контролираща органите на дишането и слуховия апарат, а също и на кожата; активността на тази чакра способства самоутвърждението в обществения и професионалния живот, носи чувство на удовлетворение. Обладава проективната енергия Ян.

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

Точно съответствие не е установено.