Заедно с елмазите, рубините и сапфирите, изумрудите се отнасят към скъпоценните камъни от първи ред. При това следва да се помни, че изумрудите са ярко-зелени прозрачни берили. Характерен зелен цвят им придават съединения на хрома (по-рядко на ванадия). Плиний Старши е писал, че „няма цвят, който би бил по-приятен за окото”. Действително, известно е, че зеления цвят успокоява нервната система, концентрира мисълта и дава усещане за прохлада. Впрочем, срещат се и изумруди с жълтеникав оттенък, който е предизвикан от соли на желязото. Любопитно е, че окраската на изумрудите се съхранява и при изкуствено осветление. Наименованието на камъка е от гръцки и древно руски термин „смарагдос” и от персийското „зумрунди” (зелен), произхожда от санскритската дума „заммород”. Съвременният термин „изумруд” се е появил едва през ХVІ в. Колумбийските индианци са наричали изумрудите „зелен лед”. Преди около четири хиляди години, по време на фараоните от ХІІ династия, изумруди са се добивали в Египет, в планините разположени между Червено море и Нил. Специалистите гемолози утвърждават, че с думата „смарагдос”, египтяните в началото са назовавали всички зелени непрозрачни камъни. Едва по-късно, този термин е започнал да се използва за прозрачните камъни (зелени берили, според съвременната терминология). Съгласно легендата, египетските копи (залежи) са били посещавани от царица Клеопатра и от тогава те са започнали да се наричат на нейно име. Изумрудените копи на Клеопатра се експлуатират плътно до ХІІІ в. и едва след това са били затворени. В Урал изумрудите са били открити в първата половина на ХІХ в. Най-големият прозрачен камък с чиста проба е бил намерен през 1834 г. Наречен е на името на директора на Екатеринбургската гравюрна фабрика „изумруда на Коковин”. Но, това не е предел! Най-големият изумруден кристал е бил намерен в Бразилия. Неговото тегло е превишавало 7,5 кг. Пак кристал, намерен на територията на Южна Африка е имал прозрачен участък с маса 4,8 кг. До средата на ХІХ в., практически единствен доставчик на изумруди за световния пазар е била Колумбия. След това са били открити залежи на изумруди в Среден Урал, САЩ и Австралия. В наши дни, изумруди се добиват също и на територията на Мозамбик, Намибия, Норвегия, Пакистан, Шри Ланка и ЮАР.

ИЗДЕЛИЯ И ЦЕНИ

Изумрудите са едни от най-скъпите самоцвети. За най-ценни камъни се считат кристалите с маса 5 – 6 карата и повече, с ярка зелена окраска без включвания, въпреки че тяхното наличие е показател за природния произход на минерала. Изумруд с безупречна окраска може да струва повече от брилянт със същия размер. При това, специалистите гемолози утвърждават, че за изумруди се смятат само берили, окрасени със съединения на хрома. Като се отчита това, не е съвсем коректно да наричаме уралските тревисто-зелени берили изумруди, тъй като тяхната окраска е обусловена от иони на желязото. Да се промени вкоренилата се традиция не е лесно, но пък и дали е нужно това!? На световният пазар за скъпоценни камъни, колумбийските берили с тъмно-зелен цвят, традиционно се считат за високосортни изумруди, въпреки че тяхната окраска е обусловена от примеси на ванадия.  На специалистите е известно, че съществуват специални таблици, където са указани оттенъците на цвета, допустими за изумруда. На практика те не се използват винаги. Проблемът, кои именно зелени берили следва да се считат за изумруди, не е решена и до днес. Нещо повече, разработена е технология за получаване на изкуствени изумруди, които един любител много трудно може да отличи от натуралните камъни.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

От древни времена изумрудите са смятани за могъщи талисмани. Изумруд – камък на мъдростта, хладнокръвието и надеждата. Човек, носещ украшение с изумруд, сякаш е защитен от влиянието на злите магии и е застрахован от нещастия. Изумрудът се носи като талисман, съхраняващ живота при далечни пътувания. Вярва се, че изумрудите привличат богатство, усмиряват сладострастието и носят покой на притежаля си. Не случайно, в древността са вярвали, че изумрудите помагат да се съхрани девствеността. Освен това, изумруда, едва ли не е способен да се разцепи, ако един от любимите наруши верността. Може би поради тази причина, да носят украшения с изумруди се препоръчва само на хора с чиста душа и имащи висока духовна ориентация. Смята се, че изумрудите укрепват паметта, прогонват кошмарите и разсейват меланхолията. Тези камъни помагат при научни изследвания и на заниманията с философия.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

На изумрудите от стари времена са приписвани определени лечебни свойства. Литотерапевтите утвърждават, че изумрудите обладават възприимчивата енергия Ин. Те помагат срещу безсъние и прогонват кошмарите. Изумрудите понижават температурата, помагат да се лекуват възпаления, борят се с инфекциите, полезни са при заболявания на пикочния мехур и пикочните пътища. Изумрудът лекува диабет и изгаряния, болки в сърцето, понижава кръвното налягане и помага при лечение на псориазис. В древността изумрудите са служели даже като средство срещу ухапвания от змии и скорпиони. Не е удивително, че благодарение на своя наситен зелен цвят, изумрудите са признати за лечители на очни болести. Съвременните литотерапевти смятат, че украшения с изумруди понижава кръвното налягане.

АСТРОЛОГИЯ

Освен на Раците, изумруда добре подхожда на Рибите. Не се препоръчва украшения с изумруди да се носят от Скорпиони.