Наименованието на минерала е производно от древногръцката дума enstatas – „противен”, „съпротивляващ се”, което намеква на устойчивостта на камъка на топене. Енстатитът се отнася към типичните силикати. Някои негови разновидности съдържат примеси на хрома, които оцветяват минерала в приятни за окото тонове. Другото име на този минерал е хромдиопсид. В ювелирното дело такива камъни се използват рядко, въпреки че украшения с енстатити съществуват.