Евклаз – рядък ювелирен камък, който е описан за пръв път през 1792 г. От химическа гледна точка той е силикат на берилия и алуминия. Като примеси се срещат съединения на мангана, меда, хрома, цинка и други елементи. Евклазите могат да бъдат безцветни или сини, гълъбови, синкаво-зелени, гълъбово-зелени и жълтеникаво-зелени. Руският академик А. Е. Ферсман високо е оценявал свойствата на евклаза, отнасяйки го към първа група на скъпоценните камъни. По негово мнение, евклаза може да се постави в един ред с елмаза и изумруда. Евклаза има красив цвят, висока твърдост и ярък блясък. По тези признаци този камък може да заеме достойно място сред най-скъпите ювелирни камъни. Недостатък на евклаза е неговата чупливост. Не случайно, намерените в Русия, Урал евклази са наричани „хрупики” (чупливи), а в превод от гръцки euklasis, означава „добре разчупващ се”. Да се гравират такива камъни не е просто. Още повече, че и размерът на камъните е дребен – обикновено достигат до 1,5 см. Всички тези особености, правят евклаза рядък гост в редицата на скъпоценните камъни. В продажба могат да се намерят отделни гравирани камъни от Бразилия и Урал. Заедно с това, красивите кристали на евклаза, нерядко служат за истински украшения на минералогичните колекции.