Демантоид

Думата „демантоид” може да се преведе като „подобен на елмаз” (немски demant – «елмаз» и гръцки eidos – „подобен”). Демантоидът е рядка разновидност на прозрачните ярко-зелени гранати – андраити. Тяхната окраска е предизвикана от примесите на желязо и хром; жълтите оттенъци на демантоидите идват от съединения на титана. Смята се, че демантоидите са едни от най-привлекателните и ценни минерали в редицата на гранатите. Играта на светлината в релефите на демантоидите действително напомня за краля на скъпоценните камъни – елмаз. Изкуственото осветление само усилва този оптически ефект. Срещат се демантоиди с ефекта „котешко око”, който се създава от влакнести включения. Срещат се камъни с красиви зластисти „искри”. Месторождение на демантоиди на територията на Русия за пръв път е открито през 1874 г. до река Бубровка (Среден Урал). От тук са и възникнали няколко алтернативни названия на демантоида. Бил е наричан „бобровски гранат”, също „уралски изумруд” или „уралски хризолит”. А. Ферсман, в своята знаменита книга „Разкази за самоцветите” споменава, че на Запад демантоида е фигурирал често като „руски” или „сибирски хризолит”. По-късно, местонаходища на демантоид са открити на територията на Камчатка в Русия.

ИЗДЕЛИЯ И ЦЕНИ

Демантоидите са познати на хората от дълбока древност. В стари времена, тези камъни погрешно са били наричани хризолити. Ярката интензивна зелена окраска на демантоидите често е вкарвала в заблуждение и те са приемали този минерал за някой от известните им камъни. В. Опарин в своята книга „Гения на камъка” е описвал старанията на ювелира от миналите векове, занимаващ се с експертиза на скъпоценните камъни така: „установяването на това, изумруд ли е този камък, той прави с голямо старание и не без резон, имайки в предвид, че изумрудите с аквамарините имат сходен вид и със зелените елмази, демантоиди...”. „Зеления елмаз” – гранат демантоид, в царска Русия е бил един от най-скъпите ювелирни камъни. И в наши дни цената на украшенията с демантоиди е достатъчно висока: един карат обикновено се оценява на 100 – 600 долара. При това, размера на демантоидите рядко достига до 1 см.; големите камъни са рядкост. И до ден днешен за уникални се смятат два камъка с тегло 29,8 и 50,5 гр., намерени през ХІХ в.