Галенитът е сулфид на оловото, главна руда, която се използва за добиването на този тежък метал. Това обстоятелство е подчертано в името на минерала, произлязло от древно гръцката дума galena, с която гърците са наричали оловната руда. Галенитът образува непрозрачни оловно-сиви кристали, приличащи на сраснали се кубчета, октаедри и ромбододекаедри. Често галенита образува плътни зърнисти агрегати, срещат се и друзи на галенита. Не рядко галенита се среща в залежи заедно с така наречените полиметалически руди – сулфиди на среброто и медта. Самите кристали на галенита понякога съдържат сребро като примеси. В този случай, при промишлена преработка на галенита, се получава също и не голямо количество сребро. Галенитът е минерал не особено устойчив. При дълго окисляване той се разрушава и образува церусит , англезит , пироморфит  и други минерали, съдържащи олово. Залежи на галенит са намерени на територията на Мексико, Чили, Канада (месторождение Съливан), САЩ (щатите Мисури, Канзас, Оклахома), Австралия, Полша и Русия.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

В старинните манускрипти, посветени на целебната сила на минералите, кристалите на галенита се споменават понякога като средство, способно да предаде на жената сила и да облекчи износването на плода. За съжаление, тези сведения противоречат на съвременните представи за ролята, която оловото и неговите съединения играят в живота на човек. Добре е известно, че оловото е много отровно и освен това има коварното свойство да се натрупва в костите, черния дроб и бъбреците. Отровно е не само оловото, но и всички негови съединения, разтворими във вода. При това, във вода може да се разтвори даже чисто олово, ако водата е наситена с кислород. Концентрацията на оловото в киселинните води, протичащи през подземните пластове, съдържащи оловна руда, може в десетки пъти да превишава пределно допустимата концентрация на оловото, която за питейната вода е не повече от 0,03 мгр/л. Едва ли „общуването” с такъв потенциално опасен за здравето минерал, като галенита, е способно да ни донесе някакво благо. Затова е по-добре да си нямаме никаква работа с галенита или да му направим скромно място в колекцията от минерали.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧАКРИТЕ

Точно влияние и енергия не са установени.

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

Няма изучено съответствие. ДРУГИ НАЗВАНИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ Джонстонит – устаряло име на галенита Паракобелит – старо име на галенита Гърнена руда – название на галенита, което указва на използването на соли на оловото в грънчарското дело (бои, емайли) Оловен блясък – алтернативно название на галенита