Воробевит

Названието на тази разновидност на берилите е дадено от известният руски учен от Урал, В. И. Вернадски, в памет на В. И. Воробьов. Той е нарекъл воробевити безцветните и леко розовеещи кристали на берила. В последствие, Лакруа е нарекъл воробевити розовите берили, намерени в Мадагаскар. Особеност на прозрачните кристали на воробевита е техният дебело табличен или кратко призматичен облик. Практически всички намерени кристали имат височина по-малка от дължината и ширината си. Воробевитите се образуват при застиването в цепнатините и кухините на планинските породи, горещи разтвори на силикатни маси, в чиито състав влизат флуиди (течно-газови разтвори). Кристалите на воробевита се срещат в природата достатъчно често. Обикновено се добиват дребни камъни, въпреки че има и изключения. В Санкт Петербург, в Музея на Планинския Институт се съхранява воробевит, добит в рудника „Мокруш” на Урал, с тегло 5 кг.Воробевитите притежават интересно свойство – на ултравиолетова светлина, де започват да луминисцират с бледно-виолетов блясък. Розовите берили, добити на остров Елба, подложени на ултравиолетови лъчи, светят с призрачна гълъбово – бяла светлина. Розовият берил е известен с две имена – воробевит и морганит. Воробевит, минералът е наречен в чест на загиналия през 1909 г. минералолог В. И. Воробьов. Синонимът му – морганит – е даден на минерала в чест на банкера Дж. П. Морган, който е известен колекционер, а колекцията му от скъпоценни камъни украсява Американския Музей на естествената история в Ню Йорк в днешно време. Някои кристали на воробевита са гравирани от самата природа така, че не се нуждаят от допълнително гравиране. Пример за това е красивият кристал от минералологичната колекция на американеца К. Манчестер. Воробевита се отличава от обикновения берил по това, че в неговата кристалическа решетка присъстват йони на мангана, цезия и лития. Отличава се още от другите берили и с високата си плътност – 2,8-2,9 г/куб.см. Това е доста твърд минерал – 7,5 – 8 по скалата на Моос. Също така, той е с несъвършенна структура, което облекчава неговата обработка. Големи месторождения има в Бразилия, САЩ, Зимбабве, Намибия, Русия, Мадагаскар.