Ванадинит

От химична гледна точка, ванадинита е хлорованаданат на оловото; главен източник на ванадий за промишлеността. За пръв път този минерал е бил открит на територията на мексиканския щат Идалго (местонаходище Зимапан) и е получил своето название през 1838 г. Тежките, широки и уплътнени кристали на ванадинита напомнят по своята структура на кристалите на апатита и са много красиви. Те блестят ярко, прозрачни или пробляскват окрасени в ярки цветове с преобладаване на оранжевата и червената гама. Срещат се кафяво-червени сивкаво-кремави ванадинити. Често кристалите на ванадинита образуват друзи или зърнести маси. Най-големи кристали на ванадинит с дължина 1-2 см. са намерили в мароканското месторождение Мибладен. В Южна Америка месторождения на ванадинит са открити на територията на Аржентина, Чили и Перу. Ванадинит се среща и в Мексико, САЩ, Испания, Африка (Замбия, Намибия) и Австралия.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Съвременните литотерапевти считат, че интензивно оцветените кристали на ванадинита са особено полезни за намаляване на астматичните пристъпи и за борба с това разпространено заболяване. Те помагат и при заболявания на гърлото. Познавачите на лечебните свойства на минералите утвърждават също така, че ванадинита е способен да се справи с натрупаната умора, а също оказва благотворно и стимулиращо въздействие на сърдечната чакра.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Познавачите на мистичните свойства на камъните считат, че ванадинитите помагат за достигане на набелязаните цели. Те подобряват комуникативнете способности на своя притежател, привнасят оптимистични ноти в емоционалната сфера.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧАКРИТЕ

СЪРДЕЧНА, оказваща влияние върху сърдечно – съдовата система, гръдния кош, гръбначния стълб и ръцете; тази чакра предизвиква любов към хората, способства откритостта, чувствителността; укрепват волята за преобразуване на света.Обладава проективната енергия Ян.

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

Няма точно изследвано съответствие. ДРУГИ НАЗВАНИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ Джонстонит – синоним на ванадинитаХлорванадинит – сининим на ванадинита