Минералът, известен като балин, има достатъчно сложен състав. Той съдържа каолин, кварц, киновар и следи от алунит. Цветът на минерала варира от скромно сив и жълтоват до ярко-червени и почти черен. При това, жилките от киновар, окрасени в ярко-червен цвят, образуват на повърхността на полирания балин красив рисунък, приличащ на петна и пръски кръв. Не случайно, едно от англоезичните наименования на балина е chicken blood stone, което в свободен превод е „камъкът на пилешката кръв”. По-понятно и широко разпространено е схващането, че името произхожда от автономния окръг Балин в Монголия, където се добива този минерал. Разновидности на балина, докарани от Китай понякога се наричат чангуа (Tsang-Hwa), по името на съответната провинция, където този минерал е бил добиван от времената на династията Мин (1368 – 1644). В онези времена, фигурки от балин са имали право да притежават само чиновници от висш ранг и те са им били подарявани от самия китайски император. Не е удивително, че в Древен Китай, балина е бил своеобразен пазител. Той е защитавал своя собственик от зли сили, а също така му е донасял късмет и благоденствие. През 1985 г., китайските власти официално са преустановили добиването на балин в провинция Чан-Гуа, защото местонаходището се е изчерпало. Балинът е мек и идеално подхожда за резбоването на различни фигурки. В древността, резбарите на Изтока са правели от балин печати. Популярно било ваянето от балин на фигурки на Буда и на будиски монаси. Често, композиции от балин са служели за илюстриране на известни източни митове или исторически сюжети.Започвайки от 1972 г., е станал популярен в Япония, тъй като правителството на Китай, в чест годишнината от установяването на дипломатически отношения с тази страна, в качеството на подарък е поднесло на премиер министъра Танако Какеи два печата от балин. От този момент, японците са склонни да разглеждат този рядък минерал като истинско съкровище на Земята. За съжаление, в днешно време съществуват много фалшификати, имитиращи натуралния балин.Влизащият в състава на балина киновар е сулфидна сяра и поради тази причина самият камък има слабо отровни свойства. Собствениците на изделия от балин, трябва да помнят това. Трябва да отчетем и това, че камъка си променя цвета в резултат на дълго въздествие на слънчеви лъчи, затова фигурките от балин е препоръчително да се съхраняват в калъфи.