Адамитът е хидроксиларсенат на цинка. Своето название минерала е получил в чест на френския минералолог Гилберт Джоузеф Адам (1795 – 1881), събрал първите негови образци. адамит зодии, адамит свойства, адамит лечебни свойства, адамит значение, бижута адамит, адамит находища, адамит камък, адамит астрологияЗеленикавите оттенъци на адамитите са обусловени от следи на съединение на мед; кобалта в състава на адамита, придава на минерала жълтеникав и пурпурен оттенък. Рядко се срещат белезникави адамити. При ултравиолетово облъчване, адамитите красиво флуороресцензират със зелена светлина. Кристали на адамити се срещат на територията на Англия, Франция, Италия, Гърция, Турция, Колумбия, в пустинята Атакама (Чили). Прозрачни адамити се срещат в Калифорния. Най-големите и богати по окраска адамити се добиват в рудниците в Мапими (Мексико).

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Зеленикавите адамити оказват благотворно влияние върху работата на белите дробове, сърцето и ендокринните жлези, в това число и тимуса. Адамити с гълъбови оттенъци влияят положително на гърлото, устната кухина, слуховия апарат и на ендокринните жлези.

МАГИЧНИ СВОЙСТВА

Счита се, че адамита помага на човек да се концентрира върху поставените си цели и да намира нови направления за творческа активност. Късчета адамит, играещи роля на амулети, подпомагат бизнеса, успешното търсене на нова работа и на вътрешния ръст. Адамитът помага на хората да постигнат благосъстояние и успех в делата им.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧАКРИТЕ

Влияе въргу гърлената чакра, която въздейства върху дихателните органи, гърлото, органите на слуховия апарат и кожата. Тази чакра помага самостоятелно да удовлетворяваме своите потребности, способства самоутвърждаването в обществения и адамит зодии, адамит свойства, адамит лечебни свойства, адамит значение, бижута адамит, адамит находища, адамит камък, адамит астрологияпрофесионален живот. Обладава проективната енергия Ян.

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

Точно съответствие не е утвърдено. ДРУГИ НАЗВАНИЯ, РАЗНОВИДНОСТИ Адамин – синонимно име на адамита; Кобалтоадамит – разновидност на адамита, съдържаща кобалт; Купроадамит – разновидност, съдържаща освен цинк и мед; Оливенит – разновидност на адамита, в която цинка е заменен от мед.